Tu Tiên Có Thuộc Tính Bảng, Xoát Độ Thuần Thục Trường Sinh

Chương 70: Tu luyện hiệu suất đề thăng


Màu nền
Font chữ
Cỡ chữ
22px
Chiều rộng khung
100%
Dãn dòng
180%
trước sau →

Click Theo Dõi -> Fanpage Để Cập Nhật Truyện Tu Tiên Có Thuộc Tính Bảng, Xoát Độ Thuần Thục Trường Sinh

Nhưng hắn trước mắt tất cả xoát độ thuần thục hành vi, đều bị giới hạn thần thức hạn mức cao nhất, nếu như không phải thần thức cùng đan độc là khái niệm chính phản.

Hắn cũng không biết do dự.

Dù sao. . .

« linh căn: Kim 3 mộc 4 thủy 5 hỏa 3 thổ 3 »

« khí huyết: 620/ 620 » « pháp lực: 500/ 500 »

« thần thức: 75/ 75 » « đan độc: 0/ 25 »

"Được rồi, vẫn là linh căn a!"

Đan độc hạn mức cao nhất cũng quá thấp!

Đối với thần thức gia trì cũng không cao.

Hắn lại có ngưng thần mộc cùng linh khí đề cao khôi phục hiệu suất.

Mà tu hành thiên phú biến hóa.

Sau khi tăng lên cơ hồ là toàn phương diện tăng thêm gia trì, hắn tại linh căn sau khi tăng lên điều khiển thủy cầu liền cảm nhận được.

Loại kia, đối với thủy vô cùng tùy tâm sở dục khống chế.

Thủy linh căn 5 điểm sau.

Hắn phát hiện thủy cầu tại trên tay hắn có thể chơi ra hoa đến!

Tuyển định linh căn là mới thiên phú gia trì về sau, vẫn phải lựa chọn ra, chính phản khái niệm cụ thể hai phe linh căn.

Đương nhiên, cái này cũng không cẩn chẩn chờ.

Tựa chọn ích lợi cao nhất!

"Cao nhất, cũng liền mộc cùng thủy, liền cái này a!” Việt Sóc nghĩ xong sau liền lập tức ý niệm kích hoạt thiên phú.

Đem mộc linh căn cùng Thủy linh căn thiết lập là Âm Dương Thái Cực chính phản hai khái niệm.

Một trận kỳ dị dòng nước ấm trống rỗng tại thể nội sinh ra.

Việt Sóc cảm giác được như ngâm mình ở suối nước nóng.

Choáng vui sướng sau một lúc lâu.

Hắn mới lần nữa khôi phục thanh tỉnh, lập tức lại liếc nhìn bảng.

Bảng đã có biến hóa.

« linh căn: Kim 3 mộc 6 thủy 7 hỏa 3 thổ 3 »(chính phản gia trì: Mộc +2, thủy +2 )

Quả nhiên, hắn lý giải là chính xác.

Cái gọi là chính phản gia trì 50%, đó là đem khái niệm đối lập phương số liệu một nửa, gia trì với bản thân bên trên.

Đáng tiếc duy nhất là.

Đây là duy nhất một lần.

Cố hóa về sau, liền không có. . . A, về sau Thái Cực tiếp tục xoát đầy tấn giai có thể hay không đề thăng cái thiên phú này?

Việt Sóc tâm động vô cùng.

Bất quá, liếc nhìn Thái Cực nhị giai nhập môn phạm vi độ thuần thục 1000, hắn lại lập tức bình tĩnh lại.

Trọn vẹn 38,000 độ thuần thục mới có thể tân giai!

Hắn còn không biết nhị giai về sau, tu hành một lần cần tiêu hao bao nhiêu thần thức đâu.

Coi như tu luyện tiêu hao thần thức không tăng lên.

Cũng phải 38 vạn thần thức!

Hắn hiện tại một ngày cực hạn khôi phục thần thức mấy trăm khoảng, đang tu luyện một lần thần thức không thay đổi điều kiện tiên quyết.

Cẩn tiếp cận hai năm.

Nhưng là,

Nhị giai công pháp.

Thần thức tiêu hao sẽ không tăng lên?

Việt Sóc nghĩ đến cơ sở phù lục cùng nhất giai phù lục giữa, đều có gấp năm lần thần thức tiêu hao tiến dần lên.

Liền một trận thở dài lắc đầu.

"Được rồi, không thể mơ tưởng xa vời, linh căn đã tăng lên, xem trước một chút tu luyện hiệu suất như thế nào. . ."

Max trị số thần thức không tiêu hao, đó là lãng phí!

Việt Sóc đang chờ tu luyện.

Đột nhiên, hắn liếc nhìn linh điền bên trong cùng linh điền bên ngoài, tới trước linh điền bên ngoài đi đi, như có điều suy nghĩ đi đến dòng suối bên trong.

Khê cốc bên trong rất yên tĩnh.

Cốc Cửu không ở nơi này, sớm đã bị hắn vài ngày trước liền an bài canh giữ ở khê cốc bên ngoài.

Ngoại trừ mở đầu mười ngày hắn một ngày ba bữa cố định dùng ăn. Đằng sau, hắn liền lật ra lão sư chuẩn bị cho hắn đan dược bên trong. Ích Cốc đan, dựa vào Ích Cốc đan duy trì thường ngày tiêu hao.

Không cho Cốc Cửu tại khê cốc bên trong lắc lư.

Dù sao phía trước mười ngày qua, Cốc Cửu tân nhà gỗ đã tại khê cốc bên ngoài thành lập xong được.

Kiến Mộc phòng không khó.

Đặc biệt là Cốc Cửu loại này đi qua chuyên môn bồi dưỡng võ bộc, từng cái sinh hoạt kỹ năng đều là điểm cực kỳ cao.

"Ta tựa hồ có thể cảm ứng ra, linh khí nồng đậm độ?"

Việt Sóc đưa tay hơi nâng.

Hắn phát hiện linh căn sau khi tăng lên, trong mắt của hắn thế giới tựa hồ có một chút biên hóa.

Dụi dụi con mắt.

Thị lực phía dưới, thiên địa phảng phất rõ ràng hơn.

Tựa như là mắt cận thị rốt cục mang lên trên độ phù hợp số kính mắt, xa gần chi tiết, sinh động như thật.

"Đây có lẽ là thể chất đề thăng chỗ tốt a?"

Việt Sóc trước kia từng có cùng loại biến hóa.

Đương nhiên, không có lần này biến hóa đến lớn như vậy.

Thái Cực Quyền tu luyện, để hắn ngũ giác từ từ đề thăng, giống khôi phục thị lực đồng dạng cảm giác hắn sớm đã có qua.

Chỉ là trước kia đề thăng tương đối hòa hoãn, không có một xu thế mà liền.

"Bất quá, giữa thiên địa mộc linh khí cùng Thủy Linh khí, tựa hồ thật không cần nhập định liền có thể cảm ứng được!"

Việt Sóc đứng yên ở dòng suối nhỏ bên trong.

Cảm thụ được dòng suối bên trong tồn tại thủy linh khí.

Xa so với dòng suối bên ngoài nồng đậm.

Bất quá, dòng suối bên trong Thủy Linh khí, vẫn là so ra kém linh điển bên trong mộc linh khí nồng đậm, Việt Sóc như có điều suy nghĩ.

Hắn thậm chí có thể tìm kiếm được dòng suối bên trong, Thủy Linh khí hơi cao khu vực.

Tựa như là người đối với lạnh nóng bản năng cảm ứng đồng dạng.

Đồng thời.

Hắn cũng phát giác được thân thể đối với linh khí một loại nào đó hấp dẫn. Hoặc là nói, thân thiện!

Linh căn để thăng, để hắn cảm giác thiên địa đều càng mỹ lệ hon.

Việt Sóc tại dòng suối bên trong tìm một chỗ linh khí hơi nồng đậm thuỷ vực, nghĩ nghĩ, nằm xuống.

Sau đó bắt đầu tu luyện.

Thiên Lãng Quyết!

Không cần tận lực nhập định nhập tĩnh, chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xung quanh thiên địa linh khí tự nhiên mà vậy tuôn hướng hắn.

So trước kia nhẹ nhõm quá nhiều.

Hắn thần thức tại linh khí nhập thể về sau, bắt đầu bài trừ dị chủng linh khí, dẫn đạo Thủy Linh khí theo Thiên Lãng Quyết một tầng vận chuyển.

Tu luyện tiêu hao thần thức, đó là tại hai phương diện này.

Việt Sóc phát hiện.

Hiện tại tu luyện cùng trước kia tu luyện khác biệt.

Trước kia, cùng loại với một loại chương trình hóa cố định tu luyện hình thức, hắn nhập định về sau, bán tự động tiến hành.

Hiệu suất kỳ thực cũng không cao.

Đồng thời, mỗi lần tiêu hao đến cố định thần thức sau.

Liền sẽ dừng lại.

Cũng không phải là kinh mạch chịu không được.

Linh khí với thân thể người kinh mạch là hữu ích, càng tu luyện, càng mạnh mềm dai.

Tựa hồ là công pháp hạn chế.

Hiện tại, hắn có thể khống chế mình tại trong tu luyện, không nhận công pháp hạn chế hoàn thành luyện hóa linh khí là pháp lực.

Đồng thời.

Tu luyện về sau, hắn đối với trước kia chỉ là " học được " Thiên Lãng Quyết, có vô số điều khiển tỉnh vi cải tiến ý nghĩ.

Có chút cùng loại hắn tại Mộc Tỉnh Quyết xoát đầy một cái cấp độ độ thuần thục sau.

Loại kia đối với công pháp thông suốt quán thông, có càng sâu lý giải cảm giác.

Hiện tại, không cẩn dựa vào độ thuần thục lần lượt xoát.

Hắn vẻn vẹn một lần tu luyện.

Liền vượt qua trước kia vô số lần.

Việt Sóc thuận mình cảm giác, điều khiển tinh vi một cái Thiên Lãng Quyết tu luyện, từ từ tu luyện càng thêm thông thuận.

Lần tu luyện này nhập định thẳng đến sắc trời dần tối, một loại nào đó viên mãn cảm giác trồi lên.

Việt Sóc mới từ dòng suối bên trong phóng ra.

Dừng lại tu luyện.

Nội thị tự thân.

Không nhìn bảng hắn cũng biết.

Hắn tu vi, tăng lên rất nhiều, ở vào luyện khí một tầng đỉnh phong.

Nội thị bảng, phía trên số liệu càng thêm rõ ràng.

« thần thức: 15/ 75 »

« tu vi: 900/1000(+100 ) »

« đột phá tỷ lệ: 90%(+10% ) »

Việt Sóc dừng lại.

Tu vi nhanh đầy?

Nhanh như vậy! ?

Đột phá tỷ lệ cũng nhanh đầy.

Hắn lại không là, rất nhanh liền có thể tấn cấp luyện khí tầng hai? Hắn chẳng lẽ nhập định sau tu luyện rất lâu?

"Thanh Vũ!”

Việt Sóc gọi Thanh Vũ, nghe đối phương chiêm chiếp âm thanh bên trong, hiểu rõ đến, mình tiến vào trong nước chỉ tu luyện một cái ban ngày.

Thủy linh căn đạt đến bảy giờ về sau, tu luyện hiệu suất khủng bố như thế sao?

Thông Báo: Website chuyển qua sử dụng tên miền mới 123truyenxx.com , Chúc bạn đọc truyện vui vẻ!

Nếu bạn không load được website hãy cài đặt app 1.1.1.1 để truy cập website.


Báo lỗi qua fanpage (Trả lời ngay)
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả.
Nếu gặp chương bị lỗi hãy gửi tin nhắn qua fanpage hoặc báo lỗi qua hệ thống để BQT xử lý!
Back To Top